Editor Formacio

Editor Formacio

URL del sitio web:

UOC descomptes matrícula UOC 2022-2023

UOC descomptes matrícula 2022-2023

 

T'interessa avançar en la teva carrera? Una aliança amb UGT - Serveis Púbics- i la UOC per oferir-te descomptes i avantatges en formació.

Si el que necessites és aprendre de debò, tria la primera universitat amb programes 100% en línia i orientats a l'èxit de les organitzacions i empreses. Tria UOC

 

Descomptes i avantatges UOC: Si ets afiliat@ a UGT Serveis Públics Illes Balears utilitza el següent codi en matricular-te des del web de la UOC.  (mirar pdf adjunt)

Informa't: https://estudis.uoc.edu/ca/descomptes-matricula-corporativa


 

UOC descuentos matrícula 2022-2023

Estás interessad@ en avanzar en tu carrera? Una alianza con UGT Serveis Púbics Illes Balears y la UOC para ofrecer descuentos y ventajas en formació.

Si el que necesitas es aprender de verdad, elige la primera universidad con programas 100% en línea y orientados al éxito de las organizaciones y empresas. Elige UOC 

 

Descuentos y ventajas UOC: Si eres afiliad@ a UGT Serveis Públics Illes Balears utiliza el código al matricularte dedel web de la UOC.  (mirar pdf adjunto)

Informate: https://estudis.uoc.edu/ca/descomptes-matricula-corporativa

CURS COM AFRONTAR L'ESTRÈS DOCENT. MINDFULNESS A L'AULA (jun 22)

COM AFRONTAR L'ESTRÈS DOCENT. MINDFULNESS A L'AULA"
50 Hores

Si vols:

▶️ Desenvolupar l'atenció i concentració, aprenent a regular i equilibrar les emocions.

▶️ Millorar el rendiment i benestar personal observant els hàbits propis com a generadors d'estrès.

▶️ Ensenyar tècniques de mindfulness especifiques i adaptables a diferents grups d'alumnat amb diferents característiques

APUNTA'T, AQUEST CURS ÉS PER A TU !!! . inscripcions: Cursos (afapformacion.es)


 

Us adjuntem el cartell des dels qual podeu accedir a la informació

Nueva Promo PackS Elige AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO - CELADOR Y CELADOR CONDUCTOR - COCINERO -TCAE

APROVECHA  NUESTRAS OFERTAS DE PACK ELIGE PARA DIFERENTES CATEGORÍAS: 

 

PACK ELIGE ADMINISTRATIVO Y AUX. ADMINISTRATIVO

PRECIO AFILIADOS 80€

 

PACK ELIGE CELADOR Y CELADOR CONDUCTOR

PRECIO AFILIADOS 75€ Y 80€

 

PACK ELIGE COCINERO  Y TCAE

PRECIO AFILIADOS 90€

 

Para poder acceder a dicha promoción sigua estos pasos:

1.- Entre en la web: www.orionformacion.com y pinche sindicato y asociaciones marcando al que esté usted afiliad@

2.- Pinche en PACK y elija el PACK ELIGE en la categoría que le interese

3.- Elija fecha de convocatoria a cada curso y selecciones ADQUIRIR PROMOCIÓN

Todos los pack están de promoción hasta el 31/05/2022 o hasta completar las plazas.

Recuerde enviar siempre, certificado de afiliación al sindicato para poder actualizar fichas de alumn@

Curs preparació oposicions subaltern CAIB

CURS DE PREPARACIÓ OPOSICIONS PER A L’ INGRÉS AL COS SUBALTERN DE CAIB

TORN LLIURE (PRIMER EXERCICI) –  BOIB, NÚM. 57 DE 30 DABRIL DE 2019

Inclou tècniques de memotècnia, temari i explicació dels temes per preparar  el primer exercici

 

DATES IMPARTICIÓ: del 17 de MAIG al 30 de JUNY de 2022

MAIG 2022

JUNY 2022

 
 

L

M

Mi

J

V

S

D

   

L

M

Mi

J

V

S

D

   
           

1

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

     

classes mnemotècnia

classes jurídic

 

30

31

         
 

 

HORARI: DIMARTS i DIJOUS, de 16 a 18’30 hores

LLOC: c/ Font i Monteros, núm. 8 Palma

MATRÍCULA:

 •  AFILIATS/ADES  130 €               
 •  AFILIATS/ADES MENYS D’1 ANY  160 €     
 •  NO AFILIATS/ADES 260 €

 

DOCENTS:

▪  Constantino Davia Ladrón, advocat

▪  José Luis Ortego Hernando, psicopedagog

 

MATERIAL  DIDÀCTIC:  El  curs  inclou  lliurament  d’unitats  didàctiques, explicació del temari i tests.

 

INFORMACIÓ:– Secretaria d’Autonòmica - Tel. 603 788 149 - Secretaria de Formació - Tel. 647 689 086, 603 788 156.

 

PREINSCRIPCIONS: enviar NOM i LLINATGES, DNI, TELÈFON i ADREÇA ELECTRÒNICA i si estau AFILIATS a  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicant en el

títol del correu SUBALT. (* Les places s'assignaran per rigorós ordre de preinscripció)

 

TERMINI INSCRIPCIONS: fins divendres, 29 d’abril de 2022

 

OBSERVACIONS: 1) PREFERÈNCIA D’INSCRIPCIÓ: AFILIATS I AFILIADES -- 2) INICIAT EL CURS NO ES RETORNA LA MATRÍCULA -- 3) L’HORARI POT PRESENTAR VARIACIONS PUNTUALS -- 4) UGT SERVEIS PÚBLICS ILLES BALEARS ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LAR EL CURS SI AQUEST NO ES COBREIX AMB UN NOMBRE DE PLACES MÍNIMES – 5) LA REALITZACIÓ DEL CURS ESTÀ SUBJECTE A LA LEGISLACIÓ QUE SE’N DERIVI PER LA CRISI SANITÀRIA COVID-19.

 

TEMARI:

TALLER INICIAL. TÈCNIQUES DE MEMÒRIA PER ALUMNES OPOSITORS.

TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE  1978. PRINCIPIOS GENERALES. LOS DERECHOS Y LOS DEBERES FUNDAMENTALES. LA REFORMA

CONSTITUCIONAL.

TEMA 2. LAS CORTES GENERALES. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. EL GOBIERNO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. EL PODER JUDICIAL. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.

TEMA 3.  DIFERENTES   NIVELES   DE   LA   ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA.  ADMINISTRACIÓN  DEL   ESTADO,  ADMINISTRACIÓN  AUTONÓMICA  Y

ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 4. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ILLES BALEARS. CONTENIDO BÁSICO Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. LA REFORMA DEL ESTATUTO. EL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS. COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS. EL GOBIERNO. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.

TEMA 5. NOCIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. LOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA, EFICACIA, JERARQUÍA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.

TEMA 6. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. EL PERSONAL FUNCIONARIO Y EL PERSONAL LABORAL. SISTEMAS DE SELECCIÓN. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO.

TEMA 7. LOS DEBERES Y LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES

BALEARS. NOCIONES SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

TEMA 8. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO. EL ARCHIVO. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA INTERNA Y EXTERNA. SERVICIO DE CORREOS Y MENSAJERÍA EXTERNA. TIPO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA.

TEMA 9. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA ANTE LA ADMINISTRACIÓN. ACOGIDA E INFORMACIÓN. LA IMAGEN

CORPORATIVA. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD. NOCIONES BÁSICAS DE PROTOCOLO.

TEMA 10. USO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS. CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES. LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN SEGÚN LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. PLANES DE EMERGENCIA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.

TEMA 11. EL APOYO EN LA HABILITACIÓN Y EN LA PREPARACIÓN DE SALAS E INSTALACIONES PARA DIFERENTES USOS Y ACONTECIMIENTOS. ESPECIFICIDADES DE LOS CENTROS DOCENTES. USO, CUIDADO Y CONTROL  DE MATERIAL Y MAQUINARIA. REGISTRO Y CONTROL BÁSICO DE MATERIAL  Y  EQUIPOS  DE  OFICINA. MATERIAL  FUNGIBLE  Y  NO  FUNGIBLE. GESTIÓN  BÁSICA  DE  INVENTARIOS. TIPOLOGÍA, CLASIFICACIÓN  Y CONTROL DE STOCKS LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN, INFORMÁTICOS Y DE ENCUADERNACIÓN. MÉTODOS DE REPRODUCCIÓN. REPROGRAFÍA, MULTICOPISTA Y DIGITALIZACIÓN. CRITERIOS DE SEGURIDAD. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

                        

CURS CANAMUNT.CIUTAT ALTA.ITINERARI GUIAT

  

-  CATEDRAL   I VOLTANTS: PALAU DE L'ALMUDAINA, LA SEU, ORATORI DE SANT PAU (DRAC DE NA COCA), PALAU EPISCOPAL, ESTUDI GENERAL LUL·LIA.

-  PARLAMENT   I VOLTANTS:  PARLAMENT   (CALL REIAL O DE L'ALMUDAINA, CONVENT DE SANT DOMINGO I CÍRCULO MALLORQUÍN), PLACA   DEL ROSARI (GERMANIES).

-  AJUNTAMENT   I VOLTANTS:  CAN CORBELLA, PALAU DEL CONSELL DE MALLORCA,  CORT, CAN  OLEO, CAN OMS, CAN  BORDILS.

ESGLÉSIA  DE SANTA  EULALIA   I VOLTANTS:  PORTA  I ARC DE L'ALMUDAINA,    CARRER  DEL CALL, ESGLÉSIA  DE MONTI SION, PLACA   SANT  FRANCESC  (JUNÍPER  SERRA),  PLACA   f ESGLÉSIA SANTA EULALIA,   CARRER  DE L'ARGENTERIA   (CALLET   O  CALL  MENOR), CAN VIVOT.

-  PLACA MAJOR I VOLTANTS:  CAN FORTEZA REI, EDIFICI L'AGUILA, PLACA MAJOR (CASA NEGRE), SANT MIGUEL.

-  PORTA PINTADA I VOLTANTS:   SANT ANTONIET, PORTA PINTADA, ESGLÉSIA DELS CAPUTXINS,  PORTA

SANT ANTONI, SINDICAT.  PLACA   DEL BANC DE L'OLI.

 

AFILIATS/ADES    MÉS D’1 ANY        AFILIATS/ADES     MENYS D’1 ANY

37€                                                                         5O€

 

NO  AFILIATS/ ADES

75€

INSCRIPCIONS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ENVIAR  NOM I LLINATGES, DNI, TELÈFON,  ADREÇA  ELECTRÒNICA  I  SI ESTAU  O NO AFILIATS/ADES INDICANT EN EL TÍTOL DEL CORREU   CANAMUNT

INFORMACIÓ:  617 90 01 74

 

 

 

 

Conveni UGT Serveis Públics i C.T.O. HACIENDA CURSOS Y OPOSICIONES S.L.

Te informamos que recientemente hemos firmado un convenio de colaboración entre UGT-Servicios Públicos y C.T.O. HACIENDA CURSOS Y OPOSICIONES S.L. Por el mismo, nuestras afiliadas, afiliados y familiares de estos hasta el 2º grado de afinidad tendrán un descuento del 20% en la matriculación de los cursos para la preparación de oposiciones de acceso de los siguientes cuerpos:

 Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

 Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

 Cuerpo de Ingeniero de Montes de la Hacienda Pública.

 Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

 Cuerpo Técnico de Hacienda.

 Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

 Cuerpo de Ingeniero Técnico Forestal.

 Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública.

 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

 Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado - Especialidad de Agentes de Hacienda Pública.

 

Para beneficiarse de los descuentos, tendrás que remitir un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamar al teléfono 917 824 342 indicando que eres afiliado/a o familiar de afiliado/a junto con los datos de la oposición elegida*.

 

 

CTO HACIENDA contactará contigo, te indicara la documentación a aportar y los pasos a seguir para completar el proceso de matriculación.

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace: https:// grupocto.es/

(*) De entre las que se encuentran descritas anteriormente.

ORION FORMACIÓN: promo ELIGE

PROMOCIÓN "ELIGE"

 

En esta promoción, la persona afiliada podrá beneficiarse de un pack de 2 cursos a elegir entre los que aparecen dentro de la promoción, por un precio de 40€, estos cursos están acreditados por la UCAV (Universidad Católica de Ávila). Esta promoción es para todos los sectores, diferentes categorías y convocatorias.

Las personas interesadas tendrán que realizar la matrícula de la siguiente forma:

1.- Entrar en la web https://orionformacion.com/

2.- Pinchar en nuestra federación  https://orionformacion.com/accesosindicato/141/FESP-UGT%20ILLES%20BALEARS

3.- Pinchar en https://orionformacion.com/promocion/elige

4.- Elegir los cursos interesados.

 

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2022

 

Para cualquier información complementaria puede contactar con nosotros a través de: Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Tfno: 958 99 03 09 marcando la extensión de SINDICATOS.

INSTITUT RAMON LLULL: Proves Català abril-maig 2022

INSTITUT RAMON LLULL: Proves Català abril-maig 2022

▪️ termini d'inscripció: del 30 de març al 19 d'abril de 2022

▪️ inscripció: telemàtica

▪️ nivells convocats: A2, B1, B2, C1 i C2

▪️ realització proves: 1a convocatòria abril-maig 2022

▪️ localitats proves: Ais de Provença, Amiens, Amsterdam, Bari, Belgrad, Berlin, Birmingham, Bochum, Bristol, Brno, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Cambridge, Cardiff, Chicago, Ciutat de Mèxic, Cork, Durham, Frankfurt, Glasgow, Granada, Grenoble, Guayaquil, Hèlsinki, Heidelberg, Jerusalem, Leeds, Leipzig, l'Havana, Lisboa, Liverpool, Lilla, Lió, Londres, Lorient, Luxemburg, Madrid, Marburg, Mont-real, Moscou, Munic, Nàpols, Nova York, Oxford, París, Poznan, Quito, Ratisbona, Rennes, Roma, Saarbrücken, Salamanca, Sant Sebastià, Sant Petesburg, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostel·la, Sheffield, Saragossa, Sàsser, Szeged, Sevilla, Siena, Tolosa, Torí, Tübingen, Varsòvia, Venècia, Verona, Vitòria, Zadar i Zuric 

NOTA: a partir de dia 20 d'abril es publicaran les direccions on es realitzaran les proves

Tota la informació al següent enllaç: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm

 

 

Curs Digitalització aplicada al sector productiu (30 hores)

Curs Digitalització aplicada al sector productiu (30 hores)

- Curs gratuït i acreditable pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

- Dirigit a persones que treballen per compte d'altra, por compte pròpia o en situació d'ERTE.

- Durada: 30 hores

- Modalitat: Formació Virtual Tutoritzada.

- Temari: 0. Tecnologies Habilitadores Digitals -- 1.Informació i  alfabetizació digital -- 2.Comunicació i col·laboració -- 3.Creació de continguts digitals -- 4.Seguretat a la xarxa -- 5.Resolució de problemes.

INSCRIPCIONS: Inscripciones - Trabajamos en Digital - Formación UGT (trabajamosendigitalugt.es)

 

 

Curso Digitalización aplicada al sector productivo (30 horas)

- Curso gratuito y acreditable por el Ministerio de Educación y Formación Profesional

- Dirigido a personas que trabajan por cuenta ajena, por cuenta propia o en situación de ERTE.

- Duración: 30 horas

- Modalidad:Formación virtual tutorizada

- Temario:0. Tecnologías Habilitadoras Digitales -- 1.Información y alfabetización digital -- 2.Comunicación y colaboración -- 3.Creación de contenidos digitales -- 4.Seguridad en la red -- 5.Resolución de problemas

INSCRIPCIONES: Inscripciones - Trabajamos en Digital - Formación UGT (trabajamosendigitalugt.es)

 

Suscribirse a este canal RSS

Coneix-nos

Sectors

Serveis

 • Assessorament laboral.
 • Atlantis - Cobertura de protecció en cas d'atur.
 • Caixa de resistència.
 • Descomptes per afiliats.
 • Formació Professional.
 • Formació ocupacional.
 • Formació sindical.
 • Habitatge social.
 • Oficina tècnica de prevenció de riscos laboral.
 • Servei d'informació social.
 • Servei lingüístic.

Enllaços d'interès

SEGUEIX-NOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".