ABONAMENT D’UN ALTRE AUGMENT DEL 0,5% ADDICIONAL DE 2023

Com ja us informem, UGT-Serveis Públics es va reunir amb la Secretària d’Estat de Funció Pública del Govern d’Espanya per a aplicar, i fer efectiva, la pujada retributiva complementària del 0,5% de les retribucions vinculada al PIB de 2023 que incloïa l’Acord per a una Administració del Segle XXI que va ser subscrit per UGT com a sindicat més representatiu de les Administracions Públiques.

Aquest era un tràmit necessari per a habilitar l’abonament d’aquest increment addicional al 3% que ja s’ha abonat durant 2023 (primer un 2,5% i després un 0,5%), la qual cosa situa l’increment total de 2023 en el 3,5% (2,5+0,5+0,5=3,5%).

GRUPIMPORT BRUT 2023
A1242,54 €
A2154,78 €
C1125,00 €
C2107,02 €
AP103,42 €

A aquests imports caldrà sumar els imports corresponents a l’antiguitat de cada empleat/a pública i els increments del 0,5% dels mesos de GENER, FEBRER i MARÇ de 2024.

INCREMENTS 2024

Referent als increments de 2024, s’ha d’aplicar un altre 2% des de l’1 de gener de 2024 aplicable sobre les pujades anteriors consolidades. També s’aplicarà un altre 0,5% addicional si es donen una sèrie de factors de creixement del PIB (igual que enguany), és a dir, un 2,5% en 2024.


En absència de Pressupostos Generals de l’Estat de 2024, el Govern d’Espanya es va comprometre amb UGT-Serveis Públics a tramitar una norma que possibilités el compliment de l’Acord subscrit per la nostra organització. En aquests moments s’està tramitant una llei que ha de possibilitar-ho. Si es compleixen els terminis previstos, calculem que es podrien abonar els increments i els endarreriments en la nòmina de maig (opció més probable) o en la de juny. També treballem per a incloure altres millores.

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.