Què és?

Que és UGT Serveis Públics Illes Balears?

UGT Serveis Públics Illes Balears, és una Organització de treballadors/es d’inspiració socialista integrada a la Unió General de Treballadores i Treballadors d’Espanya (UGT) que assumeix els seus principis , afirmant que així, sumem el nostre esforç al dels altres treballadors/es de l’Estat espanyol en la seva lluita per una societat més justa i democràtica, on desapareixi qualsevol tipus d’explotació i es garanteixi la dignitat i llibertat dels homes i dones,  i el ple i lliure desenvolupament de la personalitat humana enfront de tot tipus d’opressió.

Que és la Unió General de Treballadores i Treballadors?

És una confederació sindical constituïda en el 1888, el segon sindicat d’Europa i el primer d’Espanya. 

Un dels dos sindicats majoritaris, dins dels més representatius, i per això és un interlocutor social.

La Unió General de Treballadores i Treballadors és una organització progressista, compromesa, reivindicativa, democràtica i independent amb presència en tots els sectors d’activitat i en tot el territori espanyol.

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.