Com obtenir el permís parental de 8 setmanes?

Des de InItinere us donem les claus d’aquests nous permisos perquè vosaltres i les vostres famílies us pugueu beneficiar d’ells.

Què és aquest permís?
Dins del paquet de mesures que es van aprovar en el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de conciliació de la vida familiar i la vida professional, s’ha procedit a regular un nou permís al nostre país que introdueix el permís parental, amb una durada de vuit setmanes, perquè els pares i mares puguin conciliar família i treball amb motiu de la tornada al col·le.

Amb el començament del nou any escolar i la volta al treball de les vacances, moltes famílies han d’organitzar la seva agenda per a poder garantir la cura dels seus fills i filles i conciliar la cura familiar amb la seva activitat laboral, per la qual cosa aquest permís facilita la conciliació i corresponsabilitat dels pares.

Qui pot sol·licitar-ho?
Mares i pares que siguin treballadors per compte propi o aliè i que tinguin fills i filles menors de 8 anys o tinguin un menor de 8 anys acollit per temps superior a un 1 any.

Quant dura el permís?
El permís té una durada de vuit setmanes i podrà gaudir-se de manera contínua o discontínua, segons les necessitats del pare o la mare, i es pot gaudir en jornada tant a temps parcial com completa. A més, és de caràcter intransferible i individual, com ocorre amb el permís per naixement i cura del menor (abans permís de maternitat i paternitat), per la qual cosa poden sol·licitar-ho tant la mare com el pare.

És retribuït?
Actualment, aquest permís no és retribuït, pel que qui el sol·liciti perdrà el salari corresponent als períodes de gaudi i els seus períodes de cotització.

No obstant això, aquesta norma canviarà en el curt termini, ja que el nou Govern tindrà de termini fins a agost de 2024 per a complir la Directiva de Conciliació Europea 2019/1158, que exigeix que aquest permís sigui retribuït per a les mares o pares que el sol·licitin.

Dibuix acolorit de tres persones amb entrepans en els quals es llegeixen signes d’interrogació.


Com puc sol·licitar-ho?
És el treballador o treballadora qui ha de fer la sol·licitud del permís directament a l’empresa, especificant la data d’inici i fi d’aquest.

El pare o la mare haurà d’avisar en el seu centre de treball amb una antelació de deu dies, 15 dies per als treballadors de les administracions públiques o amb el marge de temps que estableixi el seu conveni col·lectiu.

Si hi ha diverses persones treballadores que tenen dret pel mateix fill o filla en la mateixa empresa, o en altres supòsits que determinin els convenis col·lectius en els quals el gaudi del permís parental en el període sol·licitat alteri seriosament el correcte funcionament de l’empresa, es pot ajornar la concessió, dins d’un marge raonable, justificant-lo per escrit i havent ofert una alternativa de gaudi igual de flexible per a la persona treballadora.

Leer más: Com obtenir el permís parental de 8 setmanes?

La revista que llegueixes de camí a la feina.

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.