El que has de saber si t’acomiaden

Què haig de fer quan m’acomiaden?
El primer és anar a signar la carta d’acomiadament i el document de liquidació i quitança o “finiquito”. Cal afegir sempre al costat de la signatura d’aquests documents, de manera clara i llegible, l’expressió NO CONFORME. Això ens assegura la possibilitat d’impugnar i demandar, tant el propi acomiadament, com la seva corresponent indemnització. Només s’ha de signar la carta de l’acomiadament davant l’empresari o la persona en qui delegui.

L’empresa ha de lliurar-me altres documents?
Doncs sí. L’empresa hauria de lliurar al treballador acomiadat el certificat laboral; el certificat de cotització a la Seguretat Social, documentació del pla de pensions o assegurança de vida, notificació de drets (amb informació sobre com obtenir prestacions per desocupació i accés a serveis d’ocupació), documentació de confidencialitat o no competència (amb les obligacions i restriccions que has de respectar, si signessis acords de confidencialitat o no competència). Altres possibles documents són el de lliurament de propietat de l’empresa, indispensable si tens en la teva possessió algun bé de l’empresa com a dispositius electrònics, i un certificat per a confirmar que t’han lliurat tots els documents esmentats.

I si no estic d’acord amb l’acomiadament?
El primer, és presentar una papereta per a la conciliació en el Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació. Aquest és un pas previ per a intentar arribar a un acord amb l’empresa abans de presentar una demanda davant els Jutjats socials. Els òrgans jurisdiccionals decidiran si l’acomiadament és considerat procedent, improcedent o nul.

I amb quant temps m’han de preavisar que m’acomiadaran?
Normalment l’empresa ha de preavisar amb 15 dies naturals, però depenent del tipus de contracte o del tipus d’acomiadament pot no haver-hi preavís. Així, els contractes temporals que tinguin una durada inferior a un any, poden rescindir-se sense preavís i l’acomiadament disciplinari tampoc té per què preavisar-se.

És veritat que si una empresa es bota la llei i no preavisa quan té l’obligació legal d’això, haurà de pagar l’import corresponent a aquests dies en què no hagi preavisat a la persona treballadora.

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.