ORION: Pròrroga promoció hivern 2021-2022

PROMOCIÓ HIVERN: en aquesta promoció, l’alumne/a afiliat a UGT Serveis Públics podrà beneficiar-se del preu fixe per a cursos en modalitat on line,  excepte els cursos de preparació d’oposicions, obtenció de llicències o modalitats estàndar i premium d’idiomes. El preu serà de 20€ per a cursos acreditats per la Universitat Nebrija i 15€ per a cursos acreditats per la CFC.

Els interessats tindran a la seva disposició tot el catàleg de cursos, excepte excepcions, en cada categoria per a que puguin elegir.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2022PROMOCIÓ VÀLIDA FINS EL 28 DE FEBRER DE 2022

https://orionformacion.com/accesosindicato/141/FESP-UGT%20ILLES%20BALEARS

PROMOCIÓN INVIERNO, en esta promoción, el alumno afiliado podrá beneficiarse del precio fijo para cursos en modalidad online, salvo los cursos de preparación de oposiciones, obtención de licencias o modalidades estándar y premium de idiomas, el precio sería de 20€ para cursos acreditados por la Universidad Nebrija y 15€ para cursos acreditados por la CFC.

Los interesados tendrán a su disposición todo nuestro catálogo de cursos, salvo excepciones, en cada categoría para que puedan elegir, el/los curso/s que ellos quieran.

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2022.   PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

https://orionformacion.com/accesosindicato/141/FESP-UGT%20ILLES%20BALEARS

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.