, ,

Comissions de servei 2024-25

https://www.caib.es/webgoib/-/comissions-de-serveis-curs-2024-2025-

El termini per presentar reclamacions és del 5 al 7 de juny, ambdós inclosos.

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 24 d’abril al 2 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Tràmit

Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 9 d’abril de 2024 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2024-2025 en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats

El més llegit

Picture of UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics

UGT Serveis Públics és una federació d'UGT dedicada a defensar els drets i els interessos dels treballadors dels serveis públics d'Espanya.